100%-os baleseti táppénzre való jogosultság megállapításáról

 1. 10 hónapja
  10 hónapja szerkesztve admin által

  Kérdés
  1./a.) Munkahelyen kontaktszemélyként kerül valaki betegállományba, munkahelyi megbetegedésnek veszik-e, jár-e a 100%-os táppénz?
  (Pénteken zártak be épp egy csoportot a ……..óvodában, az óvónő lett covidos)

  Válasz
  1/a.) Sajnos NEM!!

  Aki COVID-19 vírusfertőzés miatt otthonában vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető.

  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § g) pontja értelmében ugyanis:

  az is keresőképtelen,

  • akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap,
  • vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek,
  • továbbá aki járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható;

  A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.

  48.§
  A táppénz alapja
  (6) A táppénz alapjának kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet állapítja meg.
  (7) A táppénz összege
  a) a táppénz alapjának 60%-a, ha a biztosított a 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időszak alatt rendelkezik legalább 730 - a Tbj. 6. §-a szerinti - biztosításban töltött nappal;
  b) a táppénz alapjának 50%-a, ha a biztosított az a) pontban meghatározottnál kevesebb - a Tbj. 6. §-a szerinti - biztosításban töltött nappal rendelkezik;
  c) a táppénz alapjának 50%-a a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt, illetve a 44. § d) pontjában meghatározott esetben,
  azzal, hogy táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét.

  „7”-es kóddal jelzett keresőképtelenség esetén betegszabadság nem jár, hanem a keresőképtelenség első napjától táppénz megállapítására és folyósítására kerülhet sor, továbbá „7”-es kódos keresőképtelenség esetén a foglalkoztatót táppénz-hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terheli.
  „7”-es kóddal a keresőképtelenség igazolására információink szerint csak abban az esetben kerülhet sor, ha a „karantént” a hatályos jogszabályok alapján elrendelték.

  FIGYELEM!!
  1./b.) A kérdést és a választ is kiegészíteném:

  Kérdés
  Jogosult-e a coviddal fertőzött munkavállaló 100%-os táppénzre?

  Válasz
  1./b.) A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. §-a szerint:
  - „az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban. miniszter) hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés (a továbbiakban együtt. foglalkozási betegség) gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban.- munkavédelmi hatóság) be kell jelenteni, azt ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni. ”

  • A foglalkozási betegségek hivatalos jegyzékében a COVID-19 vírusfertőzést a C21 kódon: „Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényezők által okozott egyéb betegségek’ megjelöléssel lehet bejelenteni.
  • A Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya bírálja el egyedileg, hogy a bejelentett eset elfogadható-e foglalkozási megbetegedésnek, vagy sem. Az elfogadás feltétele annak bizonyítása a kivizsgálás során, hogy a fertőzés a munkavállalót munkavégzése, foglalkozása gyakorlása során érte, megbetegedése annak következtében alakult ki.
  • Amennyiben a koronavírusos megbetegedés foglalkozási megbetegedésnek minősül, abban az esetben a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szerve az Ebtv. 52. §-a alapján döntést hoz a foglalkozási megbetegedés társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetként való elismeréséről és 100%-os baleseti táppénz megállapítására illetve annak folyósítására kerül sor.
  • A gyakorlat azt mutatja, hogy egyetlen foglalkozásnál sem kerül automatikusan elfogadásra a munkahelyen történő vírusfertőzés okozta megbetegedés foglalkozási megbetegedésként.
  • Orvos-szakmai vélemény szerint továbbra is szükséges az egyedi kivizsgálás, mert sok olyan esetet is bejelentettek, ahol nem igazolódott laboratóriumi vizsgálattal a fertőzés, vagy nem volt bizonyítható a foglalkozási eredet, így azt foglalkozási megbetegedésként nem lehetett elfogadni.
  • Csatolom az ITM Munkavédelem Foglalkoztatás-felügyelet Honlapjának alábbi linkjét.

  http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=573#teteje
  A foglalkozási megbetegedések cím alatt letölthető:
  • a bejelentéshez szükséges nyomtatvány, és kitöltési útmutató,
  • és a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzéke.

  - Felhívom a figyelmet a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzékének C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZŐK C21.-es kódjára, mert a gyanút észlelő orvosnak, aki természetesen lehet a keresőképtelenséget megállapító házi orvos is, egyéb betegségként ezen kell bejelentenie.

  - Egyébként a COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.
  Sajnos a beérkező nagyszámú telefonhívás azt bizonyítja, hogy ezt az eljárásrendet nem minden háziorvos ismeri.

  Összegezve:

  • Amennyiben a keresőképtelenséget megállapító orvos tölti ki a nyomtatványt,
  • azt továbbítja kivizsgálásra az NKK Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztályának,
  • a munkavállaló részére 60%-os táppénzt állapítanak meg, és folyósítanak,
  • amennyiben a határozat megállapítja a foglalkozási megbetegedést, akkor a munkavállaló a táppénz további 40%-ára is jogosulttá válik.

  Változatlan jogi álláspontom szerint a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések módosítása szükséges annak érdekében, hogy a COVID-19 vírussal fertőzöttek minél előbb, és ne hosszas hatósági vizsgálatokat követően kapják meg, - ráadásul két részletben – a 100%-os mértékű baleseti táppénzt.

  A fertőzött munkavállaló ugyanis nagy valószínűség szerint jobb esetben meggyógyul, tragikusabb esetben elhalálozik.
  A táppénz-különbözetre mindkét esetben jogosult, de tartok tőle, hogy annak „eljárásrendjét” még kevesebben ismerik.
  Erre figyelemmel – nagy valószínűséggel – a Kérdések – Válaszok száma nem fog csökkenni, mondhatni folyt.köv.

  Budapest 2020. november 26.

  dr. Selmeciné dr. Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!