KIS – OKOS Kérdések, válaszok, tanácsok II.

 1. 10 hónapja

  1.) Mind ennek az a feltétele, hogy a 25/A. § (2) bekezdése (Tájékoztatás) vagy az (5) bekezdés szerinti időpont (Nyilatkozat) előtt a Felek már a közalkalmazotti jogviszony megszűntetéséről nyilatkoztak, vagy megállapodtak, és az időtartam még nem telt el.

  Mi lehet ez?

  egyoldalú jognyilatkozat

  • a Munkavállaló lemondása
  • a Munkáltató felmentő határozata

  két,vagy több oldalú megállapodás

  • a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése a jogállásváltás időpontját követő dátummal,
  • áthelyezés a jogállásváltás időpontját követő dátummal,

  Mi történik ezekben az esetekben?

  A jogállásváltást,- 2020.07.01 - követően a Munkavállalót:

  • munkavégzési kötelezettség nem terheli,
  • továbbá a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján a jogállásváltás és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, valamint juttatást - a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával - legkésőbb 2020.07.01.napján ki kell fizetni.
  • Ezek összegét - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a távolléti díj alapulvételével kell meghatározni.

  Milyen speciális élethelyzetekben kell nehéz, és meggondolt döntést hoznia annak, aki még nem áll lemondás, felmentés, stb. hatálya alatt?

  1.) Az, aki a nők 40 éves kedvezményezett öregségi nyugdíj feltételeivel a jogállásváltás időpontját követően rendelkezik.

  Emlékeztetőül:

  • ha kéri írásban közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését arra a Munkáltató köteles,
  • a Kjt. szerinti felmentési időt a jogosultságot megelőzően kell kiadni,
  • amennyiben a felmentési idő végén legalább 35.év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,a 40 éves jubileumi jutalmat ki kell fizetni,

  Ilyen kedvező szabály a Mt.-ben nincs!

  • Ha tehát például 8 hónap a felmentési ideje, és azt beszámítva jogosult a 40.éves jubileumi jutalomra akkor 8+5 havi távolléti díj a tét.

  • Ha azonban például a jubileumi jutalmát már megkapta, és egy intézményben eltöltött, vagy folyamatos áthelyezések miatt a maximális 8 havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítésre jogosult, akkor „jobban jár”, ha akként nyilatkozik, hogy nem vállalja a továbbfoglalkoztatását. Ebben az esetben ugyanis 2020.06.30. napján ki kell fizetni a végkielégítését, hat havi időarányos szabadságát pénzben meg kell váltani.

  2.) A másik „tábort” azok a közalkalmazottak alkotják, akik a jogállásváltást követően érik el a rájuk irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt. Ők is többnyire azért nem tudnak dönteni, mert nem tudják, hogyan járnak jobban/rosszabbul.
  A „jó” döntéshez a következőket kell megfontolni:

  • akar-e dolgozni, vagy már jóval korábban úgy döntött, hogy ha eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor megállapíttatja a nyugdíját, és élvezi megérdemelt nyugdíjas éveit.
  • A végkielégítéshez milyen mértékű figyelembe vehető jogviszonnyal rendelkezik, azaz milyen összegű végkielégítésre jogosult?
  • Jubileumi jutalmát megkapta-e már?

  Ha tehát a jubileumi jutalmát már megkapta, és egy intézményben eltöltött, vagy folyamatos áthelyezések miatt a maximális 8 havi távolléti díjnak megfelelő végkielégítésre jogosult, akkor „jobban jár”, ha akként nyilatkozik, hogy nem vállalja a továbbfoglalkoztatását. Ebben az esetben ugyanis 2020.06.30. napján ki kell fizetni a végkielégítését, hat havi időarányos szabadságát pénzben meg kell váltani.
  …………………………………………………….
  Felhívom a figyelmet, hogy az általam leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti.
  Az Alkotmánybíróság 60/1992 (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.

  Összeállította:
  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!