Jogi vélemény a szabadság kiadásával kapcsolatosan kialakult jogsértő intézkedésekről.

 1. 10 hónapja

  2020.június 17-től levélben és telefonon ilyen, és ehhez hasonló tartalmú kérdéseket kapok:
  „Tag intézmény vezetőtől e-mail értesítés jött, (bár előző nap,2020 06 16-án, szóban is közölte), hogy a végkielégítést választókat a mai naptól szabadságolja! Jól tudom, hogy nem küldhetnek szabadságra egyik napról a másikra?”
  Az irányadó, alább ismertetett jogszabályi rendelkezések szerint a Munkáltatói intézkedés súlyosan törvénysértő.
  Mt. 60. A szabadság kiadása
  122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.
  (2) * A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.
  (3) * A szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. E tekintetben - a szabadságként kiadott napon túl - a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető figyelembe.
  (4) A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell. *
  (5) A szabadságot - a 125. §-ban foglaltakat kivéve - megváltani nem lehet.
  135. § *
  (1) * A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
  c) a 122. § (5) bekezdésében,
  foglaltaktól nem térhet el.
  (2) * Kollektív szerződés
  k) a 122. § (3) bekezdésében,
  foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.

  Tekintettel arra, hogy vészesen fogy az idő a jogállásváltás időpontjáig, kérem Megyei elnökeinket, jogsegélyszolgálat vezető Kollégáimat tájékozódjanak,és járjanak el a Szakképzési Centrumok Főigazgatóinál,Kancellárjainál a jogsértő intézkedések megelőzése,visszavonása érdekében.

  Érd.2020.június 18.

  dr.Selmeciné,dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  Vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!