Szabadság pénzbeli megváltása!

 1. 10 hónapja

  Jogi vélemény
  jogállásváltáskor a szabadság pénzbeli megváltásáról.

  Irányadó jogszabályi rendelkezések:

  Mt.
  - 122. §
  (5) A szabadságot - a 125. §-ban foglaltakat kivéve –
  megváltani nem lehet.

  - 125. §
  A munkaviszony megszűnésekor, ha a munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki, azt meg kell váltani.
  Szkt.
  - 127.§
  (5) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
  évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
  közalkalmazott jogállásváltozására a
  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
  XXXIII. törvény 25/A-25/C. §-t kell alkalmazni.

  I.
  Kjt.
  25/A. §
  (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az Mt. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete vagy tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás időpontjában megszűnik.

  (6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles:

  • írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről,
  • valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.

  II.
  Kjt.
  25/B. §
  (1) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles

  • a közalkalmazottal munkaszerződést kötni.
  • -A munkaszerződés megkötése során az átvevő munkáltatót köti a 25/A. § (3) és (4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni.
  • Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony 25/A. § (1) bekezdése szerinti megszűnéséről.

  ÖSSZEGEZVE:

  A közalkalmazotti jogviszony mind az I. mind a II. pont alatt írt esetben megszűnik, következésképpen 2020.06.30. napján a ki nem adott időarányos szabadságot, sőt a korábbi évekről áthozott szabadságot is pénzben meg kell váltani.

  Érd. 2020.06.10.

  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!