Kérdések és válaszok VII.

 1. múlt évben

  Kérdés
  Részmunkaidőben foglalkoztatnak egy Szakképzési Centrumban.A jogállásváltással kapcsolatban kérdezem,hogy a végkielégítést milyen illetménnyel fogják kifizetni,ha a továbbfoglalkoztatást nem vállalom el?
  Fizethetik-e a teljes illetményemmel?
  Válasz
  1.) A végkielégítés, és megjegyzem minden járandóság a részmunka időnek megfelelő illetmény számításával történik.
  2.) Csak egy megoldás lehetne,ha a nyilatkozatra nyitva álló 15 nap lejárta előtt közös megegyezéssel módosítják a foglalkoztatás mértékét 100 %-ra.
  Kérdés
  Egy Szakgimnáziumának tanára vagyok.
  Egy rövid tájékoztatással, a kétségeim megfogalmazásával és végül kéréssel fordulok a szakszervezet jogsegély szolgálatához.
  A tájékoztatás: május 29-én átvehettük a jogviszony változással kapcsolatos dokumentumokat, a Tájékoztatót és a kétfajta Nyilatkozatot csatolom (beszkennelve), valamint a munkaszerződés ajánlatot (ezt nem mellékelem, mert nem releváns számomra).
  Már a novemberi törvényalkotási folyamatot figyelve eldöntöttem, hogy nem fogok hozzájárulni a további munkavállaláshoz, és a folyamatos tájékozódásom, a törvények, jogszabályok tanulmányozása és a szakszervezet állásfoglalásai is megerősítettek a döntésemben, illetve abban, hogy a jogszerű eljárásban a nemmel nyilatkozó közalkalmazottnak végkielégítéssel kell megszüntetni a munkaviszonyát.
  A kétségeim: A csatolt dokumentumokból is kiderül, hogy nem kaptunk olyan Nyilatkozatot, amelyben nemmel is lehet válaszolni. Az egyik egy elfogadó nyilatkozat, a másik pedig bizonyos fenntartásokat megfogalmazni engedő, azaz további egyeztetéseket lehetővé tevő nyilatkozat, de végső soron ez is igennel felel, ha aláírja valaki.
  A Tájékoztatóban ugyan nagyon röviden beidézik a Kjt. megfelelő paragrafusát (annak megjelölése nélkül), de a szövegben elő sem fordul a végkielégítés szó. Első oldal negyedik bekezdés: "... az utolsó munkában töltött nappal sor kerül az elszámolásra és a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatos munkáltatói igazolások kiadására."
  Még a dokumentumok kiadása előtti telefonon történt kérdésemre, hogy mi történik, ha valaki nem vállalja a tovább- foglalkoztatást, a Centrum főigazgató helyettese azt a választ adta, hogy a Centrum jogászai dolgoznak, a megfelelő megoldáson Nem akarok paranoiásnak tűnni, de egyre inkább az a meggyőződésem, hogy a nemmel nyilatkozóknak nem a Kjt. alapján megszabott eljárásra kell felkészülniük.
  A kérdéseim:
  1.) Szeretném megkérdezni, hogy a megfelelő jogászi tudással, tapasztalattal felvértezve milyen lehetőségeket láttok a jogszabály megkerülésére.
  2.) Mivel 32 éves közalkalmazotti munkaviszonyom van (ebből 30 év a jelenlegi iskolában), úgy értelmeztem a jogszabályt, hogy 8 havi végkielégítés illet meg.
  3.) jár-e az időarányos szabadság megváltás? Ez az esetemben 21 nap, ha jól számoltam, azaz egy teljes hónap.

  Válasz
  Hozzám írott levelében feltett kérdéseire az alábbiak szerint válaszolok.
  1.) Nincs jelentősége a kétféle Nyilatkozat mintának, és annak sem, hogy a végkielégítést illetően a Tájékoztató félreérthető.
  2.) A Tájékoztató - első oldalán- ugyanis éppen azt tartalmazza, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban nyilatkozhat, hogy:
   nem fogadja el a továbbfoglalkoztatást, illetve
   ha nem nyilatkozik a határidőn belül, akkor közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
  Ez egyébként megfelel a Kjt.25/A.§ alábbi rendelkezéseinek:
  (5) A közalkalmazott - a (7) bekezdésben meghatározott esetet kivéve - a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
  3.) Amennyiben tehát, - mint írja - semmiképpen nem vállalja a
  továbbfoglalkoztatást,akkor:
   ezt külön írásbeli Nyilatkozatban közölje a Munkáltatóval, és
   egyik megküldött Nyilatkozatot se írja alá,
   hivatkozzon a Kjt.25/A.§ (5) bekezdés idézett rendelkezésre, és a Tájékoztatóra.
  4.)A Kjt.25/A.§ (6) bekezdése értelmében:
  Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni:
   a közalkalmazottat a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről,
   valamint köteles a közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjat - megfizetni.
  Összegezve:

  • Ez jelenti a Tájékoztatóban az elszámolásra való utalás.
  • A Munkáltatónak legkésőbb 2020.06.30. napján ki kell fizetni:

  • a végkielégítést, figyelemmel a Kjt. 37. § (2) és (4)-(6) bekezdésében írtakra
  • 2020.évre járó hat havi időarányos és a korábbi évekről esetleg áthozott szabadság ki nem adott napjainak pénzbeli megváltását,
  • végül ki kell adnia a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos igazolásokat.
  Nem igazán értem, hogy a Centrum jogászai milyen „megfelelő megoldáson” dolgoznak.

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!