Tájékoztatás óvodák részére

 1. múlt évben

  Elsősorban önkormányzati fenntartású óvodákból érkező levelek, telefonok sokasága jelzi, hogy Polgármesterek, vagy jobb esetben – utasításra - a munkáltatói jogkört gyakorló óvodavezetők szinte a törvény kihirdetésével egyidejűleg egyoldalúan módosították a teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők kinevezését csökkentett (rész) munkaidőre.

  A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet
  Kihirdetve:
  Magyar Közlöny 71.számában 2020.04.10. napján
  Hatályos:
  2020.04.16. napjától

  Tekintettel arra, hogy a jogszabály bizonyos rendelkezéseinek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatosan eltérő vélemények vannak, javasolom, hogy
  mind addig, amíg a szabályozás értelmezése nem lesz egyértelmű, a munkavállalók ne írjanak alá foglalkoztatást csökkentő kinevezés-módosításokat.

  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!