Kérdés
A mai napon jelezte egy tagunk, hogy aláírattak vele valamilyen papírt (buta volt és aláírta) hogy a veszélyhelyzeti időszakra már nem fognak neki fizetni túlórát. Igaz, hogy a Krétában továbbra is minden óráját könyvelnie kell(ene), de csak az alapbért kapja meg! Törvényes ez?

Válasz
Természetesen nem! A pedagógus számára a digitális oktatás alatt is a tényleges munkavégzése alapján jár az illetmény,figyelembe véve a többlettanítást is.

Kérdező válasza:
Szeretném még egyszer megköszönni, hogy telefonos beszélgetéssel is segítette munkámat.
A tankerület szóbeli utasítását, amely arról szólt, hogy az elrendelt többlet munkát március 13-ától nem adhatják le kollégáim, nem hajtottuk végre.
A tankerülettől hivatalos utasítást kértünk, ezt a mai napig nem kaptuk meg.
Tegnap jött egy levél a tankerülettől, hogy a szokott módon adjuk le, a ,,túlórákat".
Ezt úgy értelmezzük, hogy kifizetik a többlet munkáját kollégáimnak.
Remélem ez így is lesz!

Kérdés
Várhatóan jövő héttől kerül bevezetésre az új platform
(Microsoft Teams), amit a digitális távoktatás során kell
használnunk (az ezidáig általunk használt Google Class Rooms
helyett, ahol fotókat, ppt file-okat és linkeket tettem közzé).
Kérdésem: Kötelezhetnek-e bennünket online órák megtartására
(videó stream használatával)?
Úgy gondolom, nekünk, pedagógusoknak is vannak személyiségi
jogaink, pl. nem szeretném a lakásomat háttérként használni, nem
szeretném publikussá tenni magam az interneten, nem szeretném, hogy
az órámról esetlegesen filmfelvétel készülhessen, stb.

Válasz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) 2020. április 2. napján „A digitális tanórák egyes kérdéseiről” állásfoglalást tett közzé, melynek megállapításait az alábbiakban foglaltuk össze.
Mind a két dokumentum megtalálható, és tanulmányozható a Pedagógusok Honlapján a Gyakran ismétlődő Kérdések között.
A NAIH felhívja a figyelmet, hogy ezeknek a javaslatoknak iránymutató jellege van, hangsúlyozza, hogy az ő állásfoglalása sem rendelkezik kötelező erővel, csak támpontként szolgál, hogy a Hatóság hogyan értelmezi a jelenlegi helyzetet a meglévő jogszabályi környezetben.
A digitális távoktatás kereteit, részletszabályait jelenleg jogszabály még nem rendezi.
Adatbiztonság garantálása, technológia:
A Messenger, vagy akár az e-mail útján történő megküldésnél hatékonyabb megoldás lehet például olyan platform vagy erre a célra szolgáló alkalmazás (internetes felület) használata, ahol a gyermek (szülői felügyeletet gyakorló személy) a saját fiókjába feltöltött, nem nyilvános, esetleg csak korlátozott ideig elérhető videó elérési útját (linkjét) küldi át a tanárnak; a meghatározott idő elteltét követően pedig a pedagógus nem férhet hozzá a videóhoz.
A GDPR szabályozásával el van maradva a KK, de ez úton is hangsúlyozzák, hogy a pedagógusok semmilyen felvételt ne kérjenek a diákoktól, (sem olyat, ahol a tanuló bemutatja a tornagyakorlatát, sem olyat, ahol énekel vagy verset mond) mert az személyiségi jogot sért. Nem lehet ugyanis a jelenlegi körülmények között garantálni, hogy a felvételek nem kerülnek – akár véletlenül is - illetéktelen kezekbe.
Gyors javaslatom a jelenlegi helyzetben és információk alapján, hogy
vegye le a videojelet és a képmása ne, csak a hanganyag
legyen közvetítve.
A KK.Elnökének ajánlása:
"A pedagógusok semmilyen felvételt ne kérjenek a diákoktól, (sem
olyat, ahol a tanuló bemutatja a tornagyakorlatát, sem olyat, ahol
énekel vagy verset mond) mert az személyiségi jogot sért. Nem
lehet ugyanis a jelenlegi körülmények között garantálni, hogy a
felvételek nem kerülnek – akár véletlenül is - illetéktelen
kezekbe."
Szerintem ez fordítva is igaz, de az OH oldalán csak annyi
ajánlást látok, hogy lehetőleg minél kevesebb látszódjon a
felvételen szereplő otthonából.

dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
Munkajogász
vezető jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró