Kérdések és válaszok III.

 1. múlt évben

  Kérdés
  A mai napon jelezte egy tagunk, hogy aláírattak vele valamilyen papírt (buta volt és aláírta) hogy a veszélyhelyzeti időszakra már nem fognak neki fizetni túlórát. Igaz, hogy a Krétában továbbra is minden óráját könyvelnie kell(ene), de csak az alapbért kapja meg! Törvényes ez?

  Válasz
  Természetesen nem! A pedagógus számára a digitális oktatás alatt is a tényleges munkavégzése alapján jár az illetmény,figyelembe véve a többlettanítást is.

  Kérdező válasza:
  Szeretném még egyszer megköszönni, hogy telefonos beszélgetéssel is segítette munkámat.
  A tankerület szóbeli utasítását, amely arról szólt, hogy az elrendelt többlet munkát március 13-ától nem adhatják le kollégáim, nem hajtottuk végre.
  A tankerülettől hivatalos utasítást kértünk, ezt a mai napig nem kaptuk meg.
  Tegnap jött egy levél a tankerülettől, hogy a szokott módon adjuk le, a ,,túlórákat".
  Ezt úgy értelmezzük, hogy kifizetik a többlet munkáját kollégáimnak.
  Remélem ez így is lesz!

  Kérdés
  Várhatóan jövő héttől kerül bevezetésre az új platform
  (Microsoft Teams), amit a digitális távoktatás során kell
  használnunk (az ezidáig általunk használt Google Class Rooms
  helyett, ahol fotókat, ppt file-okat és linkeket tettem közzé).
  Kérdésem: Kötelezhetnek-e bennünket online órák megtartására
  (videó stream használatával)?
  Úgy gondolom, nekünk, pedagógusoknak is vannak személyiségi
  jogaink, pl. nem szeretném a lakásomat háttérként használni, nem
  szeretném publikussá tenni magam az interneten, nem szeretném, hogy
  az órámról esetlegesen filmfelvétel készülhessen, stb.

  Válasz
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) 2020. április 2. napján „A digitális tanórák egyes kérdéseiről” állásfoglalást tett közzé, melynek megállapításait az alábbiakban foglaltuk össze.
  Mind a két dokumentum megtalálható, és tanulmányozható a Pedagógusok Honlapján a Gyakran ismétlődő Kérdések között.
  A NAIH felhívja a figyelmet, hogy ezeknek a javaslatoknak iránymutató jellege van, hangsúlyozza, hogy az ő állásfoglalása sem rendelkezik kötelező erővel, csak támpontként szolgál, hogy a Hatóság hogyan értelmezi a jelenlegi helyzetet a meglévő jogszabályi környezetben.
  A digitális távoktatás kereteit, részletszabályait jelenleg jogszabály még nem rendezi.
  Adatbiztonság garantálása, technológia:
  A Messenger, vagy akár az e-mail útján történő megküldésnél hatékonyabb megoldás lehet például olyan platform vagy erre a célra szolgáló alkalmazás (internetes felület) használata, ahol a gyermek (szülői felügyeletet gyakorló személy) a saját fiókjába feltöltött, nem nyilvános, esetleg csak korlátozott ideig elérhető videó elérési útját (linkjét) küldi át a tanárnak; a meghatározott idő elteltét követően pedig a pedagógus nem férhet hozzá a videóhoz.
  A GDPR szabályozásával el van maradva a KK, de ez úton is hangsúlyozzák, hogy a pedagógusok semmilyen felvételt ne kérjenek a diákoktól, (sem olyat, ahol a tanuló bemutatja a tornagyakorlatát, sem olyat, ahol énekel vagy verset mond) mert az személyiségi jogot sért. Nem lehet ugyanis a jelenlegi körülmények között garantálni, hogy a felvételek nem kerülnek – akár véletlenül is - illetéktelen kezekbe.
  Gyors javaslatom a jelenlegi helyzetben és információk alapján, hogy
  vegye le a videojelet és a képmása ne, csak a hanganyag
  legyen közvetítve.
  A KK.Elnökének ajánlása:
  "A pedagógusok semmilyen felvételt ne kérjenek a diákoktól, (sem
  olyat, ahol a tanuló bemutatja a tornagyakorlatát, sem olyat, ahol
  énekel vagy verset mond) mert az személyiségi jogot sért. Nem
  lehet ugyanis a jelenlegi körülmények között garantálni, hogy a
  felvételek nem kerülnek – akár véletlenül is - illetéktelen
  kezekbe."
  Szerintem ez fordítva is igaz, de az OH oldalán csak annyi
  ajánlást látok, hogy lehetőleg minél kevesebb látszódjon a
  felvételen szereplő otthonából.

  dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
  Munkajogász
  vezető jogtanácsos
  ILO közvetítő és döntőbíró

 

vagy Regisztráció ha válaszolni akarsz!