Kérdés
A home office-nak az új kormányrendelet értelmében van határideje? Ez esetben elegendő-e e-mailben tájékoztatni a munkavállalót? Ha igen, milyen részleteket szükséges közölni? Jelen rendelet értelmében mi a különbség a home office és a távmunka között, mik a részletszabályok? Home office, vagy távmunka esetén hogyan alakulnak a munkavédelmi szabályok?

Válasz
Távmunkában történő foglalkoztatáshoz kétoldalú megállapodás szükséges, tehát munkaszerződésben kell rögzíteni. Lényege, hogy a munkavállaló mindig vagy részlegesen (pl. fix heti 3 napon) távolról (pl. otthonról) dolgozik. A munkaideje általában kötetlen, a munkavállaló maga osztja be azt. Otthoni munkát a munkáltató egyoldalúan is engedélyezhet időnként a munkavállalóknak. A munkavállalónak munkaidőben rendelkezésre állási kötelezettsége van, ugyanúgy, mintha a munkahelyén dolgozna.

A jelenlegi rendelet értelmében home office-t egyoldalúan is elrendelhet a munkáltató, tehát erről elegendő tájékoztatni a munkavállalót.
Ez az engedmény, az időtartamát tekintve a veszélyhelyzet elmúltát követő 30. napig tart.
Munkáltató jogosult meggyőződni a biztonságos munkavégzés feltételeiről, amit megtehet személyesen, illetve a jelenlegi járványveszélyre tekintettel egyéb eszközök igénybevételével. Például megkéri a munkavállalót, hogy kamerával mutassa meg neki a munkavégzéshez szükséges eszközöket, és azok elhelyezését.

Kérdés
Ki végezhet például lázmérést, ha nincs egészségügyi személyzet a munkavégzés helyszínén?

Válasz
Erre nincs kidolgozott iránymutatás, a munkáltató felelőssége, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés biztosítva legyen, minden dolgozó számára. Amennyiben van munkavédelmi képviselő kézenfekvő, hogy a ’méréseket’ ő végezze, ha nincs, akkor egy erre a célra kijelölt, felelős munkavállaló, vagy akár a munkáltatói jogkör gyakorlója. Ez munkáltatói döntés és felelősség.

Kérdés
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a gyerekekre otthon felügyelő munkavállaló az Mt 55.§ (1) j) pont alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól? Ebben az esetben jár neki munkabér/távoléti díj?

Válasz
A munkavállalót, ha a munkáltató hozzájárulása alapján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

Kérdés
Azon munkavállalók esetében, ahol nem értelmezhető a távmunka vagy otthoni munkavégzés, hogyan járjon el a munkáltató? Szabadságra küldheti, ha nincs időarányos szabadsága mi a teendő, mindezeknek milyen írásbeli (szabadságengedély, stb.) feltételei vannak?

Válasz
Szabadság kiadását a feleknek 15 nappal hamarabb jelezniük kell egymás felé, de közös megegyezéssel a 15 nappal korábbi közléstől el lehet tekinteni. Szabadság kiadásán túl a lehetőségek:

  • munkavállaló igényelhet fizetés nélküli szabadságot (írásban) vagy munkavégzés alóli mentesítést (írásban). Utóbbi esetben a díjazás megegyezés függvénye.
  • Ha a munkáltató mentesíti a munkavállalót munkavégzési kötelezettsége alól, akkor a munkavállalót állásidőre járó alapbér illeti meg erre az időszakra.

Kérdés
Lakhelyelhagyási vagy kijárási tilalom esetében a munkába járóknak kell-e kiállítani munkáltatói igazolást?

Válasz
Ilyen intézkedés még nem született, de szükség lehet rá. A lényeg, hogy az igazolás tartalmazza mindkét fél adatait, azt, hogy a munkavállaló jelenleg is alkalmazásban áll és munkavégzés céljából mehet lakcíméről a munkavégzés helyére.

Kérdés
A home office fogalom, amit most a Kormányrendelet nevesít, megegyezik a “munkahelytől eltérő helyen történő munkavégzés” fogalmával?

Válasz
Alapvetően igen, de Kormányrendelet értelmében jelenlegi helyzetben a home office-t egyoldalúan is elrendelhet a munkáltató, tehát erről elegendő tájékoztatni a munkavállalót. Ez az engedmény, az időtartamát tekintve a veszélyhelyzet elmúltát követő 30. napig tart.

Válogatta:
dr.Selmeciné dr.Csordás Mária
munkajogász
vezető jogtanácsos
ILO közvetítő és döntőbíró

Forrás
Szerző: Szörényi Marianna
Dátum: 2020. március 25.
Címkék: home office, home office jogi szabályozása, koronavírus, koronavírus munkajogi következményei, távmunka
Rovat: Munkaügyek